Oktober 2023
55V

Nieuws

2023 I 1 I 2 I 3 I 4 I 5 2022 I 1 I 2 I 3 I 4 I 5 2021 I 1 I 2 I

Nationale Gebedsdag van De Vrouwe van Alle Volkeren

Zaterdag 18 en zondag 19 maart 2023

Terugblik met video’s, klik op onderstaande links
Aanbidding Amsterdam de Eucharistie een teken van Eenheid
Hij is hier, voor jou “Komt allen tot Mij, die vermoeit en belast zijn, en Ik zal je verkwikken”
Geachte heer/ mevrouw, Wij zijn verheugd dat wij dit jaar weer samen kunnen komen om Maria te eren als Vrouwe van alle Volkeren, nadat we dat enkele jaren niet hebben kunnen doen. De gebedsdag wordt gehouden op 4 juni 2023 in het heiligdom OLV ter Nood aan de Kapellaan 146 in Heiloo . Mgr. Hendriks, bisschop van Haarlem-Amsterdam zal een lezing houden over het thema “Maria als middelares en haar medewerking aan de verlossing”. Ook professor Mark Miravalle heeft aangegeven dat hij graag wil komen om een lezing te houden en om met ons te bidden. De gebedsdag wordt uitgezonden via Kathedraal-TV , een tv-kanaal dat u op de website www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl kunt vinden. Programma 11:00 Aankomst 12:00 Rozenkransgebed met de glorievolle geheimen in de Bedevaartkapel, o.b.v. van een Afrikaans koor 13:00 Pauze en lunch bij het Oesdom. Eerste kop koffie of thee gratis. Broodjes tegen betaling verkrijgbaar 13:45 Lezing Mgr. Hendriks 14:20 Lezing prof. Dr. Mark Miravalle 15:00 Pauze 15:15 Heilige Mis 16:20 Woord van Mgr. Punt 16:40 Lof 17:00 Het wijden van voorwerpen 17:30 Einde gebedsdag – vertrek pendelbus Graag maken we van deze gelegenheid gebruik om u te vragen om een bijdrage voor de kosten van deze dag. Naast de organisatie van de gebedsdag, is de Stichting ook verantwoordelijk voor het in standhouden van de kapel van de Vrouwe van alle Volkeren, en de ondersteuning van de verspreiding van haar devotie in andere landen. Wij hopen dat u de gelegenheid vindt daaraan bij te dragen. De Stichting Vrouwe van alle Volkeren is erkend als ANBI, uw gift is dus fiscaal aftrekbaar. Het rekeningnummer is NL82 INGB 0002 1080 03 ten name van Stichting Vrouwe van Alle Volkeren. Als laatste en belangrijkste, willen wij uw vragen om uw gebed voor het welslagen van de gebedsdag op 4 juni. We hopen u in Heiloo te mogen begroeten! Met hoogachting en vriendelijke groet, Namens het bestuur van de Stichting Vrouwe van alle Volkeren, S.R.K.M van Weede Voorzitter Kapel van de Vrouwe van Alle Volkeren Stg. De Vrouwe van Alle Volkeren