Oktober 2023
55V

Nieuws

2023 I 1 I 2 I 3 I 4 2022 I 1 I 2 I 3 I 4 I 5 2021 I 1 I 2 I

Bezinningsdag,

zaterdag 19 februari 2022

met voorganger en spreker Mgr. dr.

J.H.J. van den Hende

Op 19 februari 2022 mochten we op de bezinningsdag mgr. dr. J.H.J. van den Hende, bisschop van het bisdom Rotterdam, als spreker en voorganger verwelkomen. De aanbiddingsgroep was zeer verblijd met en dankbaar voor zijn komst. De bezinningsdag werd met zang en medidatie begeleid door de zrs. van de Familie van Maria. Tijdens de Heilige Mis werd mgr. Van den Hende als voorganger bijgestaan door eerwaarde R. de Ojeda, rector van de Onze Lieve Vrouwe Kerk, pater K. Miklosko (Opus J.S.S.). De lezing ‘Tot aan het einde van de tijd’ van Mgr. Van den Hende is op onderstaande YouTube locatie opnieuw te zien en te beluisteren.
Aanbidding Amsterdam de Eucharistie een teken van Eenheid
Hij is hier, voor jou “Komt allen tot Mij, die vermoeit en belast zijn, en Ik zal je verkwikken”
Voor downloaden flyer, klik op afbeelding