Oktober 2023
55V

Nieuws

2023 I 1 I 2 I 3 I 4 2021 I 1 I 2 I 2022 I 1 I 2 I 3 I 4 I 5

Avond van Barmhartigheid

Ontmoeting van Hart tot hart met Jezus,

in de HH. Petrus en Pauluskerk in Amsterdam,

op 30 september, 4 november, 2 december 2021

en 6 januari 2022

Op donderdag 30 september, 4 november, 2 december en 6 januari is er in De Papegaai een Avond van barmhartigheid. Die begint om 19:00 uur met een H. Mis. Aansluitend is er aanbidding met zang en lofprijzing. Ook is er biechtgelegenheid. Aanmelding vooraf is niet nodig. Wel wordt u dringend verzocht bij het betreden en het verlaten van de kerk een mondkapje te dragen. U kunt dit afdoen als u op uw plaats zit, en weer opzetten als u uw plaats in de kerk verlaat. Als u ter communie gaat, hoeft u uw mondkapje niet op te zetten. Passanten in de Kalverstraat nodigen we uit om in de kerk een lichtje aan te steken en hun intenties op te schrijven. De avond duurt tot 21:30 uur. Voor meer informatie, kijk op de website van de HH. Petrus en Pauluskerk (de Papagaai-kerk) in Amsterdam
Aanbidding Amsterdam de Eucharistie een teken van Eenheid
Hij is hier, voor jou “Komt allen tot Mij, die vermoeit en belast zijn, en Ik zal je verkwikken”