Oktober 2023
55V

Nieuws

2023 I 1 I 2 I 3 I 4 2021 I 1 I 2 I

2022 I 1 I 2 I 3 I 4 I 5

Bezinningsdag op zaterdag 4 september: de gelovige ziel Op zaterdag 4 september a.s. wordt in de St. Pauluskerk - de parochie van de Vier Evangelisten - in Amsterdam- West, een eucharistische bezinningsdag georganiseerd. Het thema van de bijeenkomst is: de gelovige ziel. “Innerlijk leven is het heiligdom van de Heilige Geest. Daar waar de Heilige Geest gevormd wordt naar de geest en het leven van Jezus. Innerlijk leven is het tabernakel waar God zijn mededelingen doet en waar hij zijn zachte en beminnelijke stem laat horen. Daar openbaart hij zijn waarheid. krijgt zijn liefde zijn aantrekkingskracht en schenkt Hij alle gaven van zijn goedheid. In de innerlijke ziel regeert God.” Heilige pater Julien Eymard. De lezing op 4 september wordt gegeven door pater Karel Miklosko. Pater Karel is verbonden aan de Familie van Maria en de Kapel van de Vrouwe van Alle Volkeren aan de Diepenbrockstraat 3 in Amsterdam. Er is een Heilige Mis, Eucharistsche Aanbidding, gebed en gezang. Ook wordt het heilige sacrament van de Biecht aangereikt. Meer informatie over de bezinningsdag vindt u in bijgaande folder: Bezinningsdag 4 september

Viering van 100 Jaar Legioen van

Maria, op zaterdag 11 september

Op zaterdag 11 september a.s. is er in de Onze Lieve Vrouwekerk in Amsterdam een viering van 100 Jaar Legioen van Maria. Op woensdag 7 september 2021 bestaat het Legioen van Maria 100 jaar! Het is een moment van grote dankzegging en vreugde aan God en Moeder Maria. Het 100 jaar jubileum wordt gevierd met een H. Mis en Aanbidding op zaterdag 11 september 2021 om 14.45 uur, in de Onze Lieve Vrouwekerk, Keizersgracht 220 te Amsterdam.
Vanaf 13.20 uur is de inloop en de start van het programma is om 13.30 uur. Op deze dag zal Bisschop Hendriks celebreren en ook wordt er Acies gehouden. Tijdens de Acies wordt de belofte van trouw aan Maria door alle legionairs, zowel actieve als biddende leden, vernieuwd. In het handboek van het legioen lezen wij hierover het volgende: ‘De Acies is de grote jaarlijkse plechtigheid van het Legioen. Daarom is het zo belangrijk dat alle leden daarbij aanwezig zijn. De grondgedachte van het Legioen, waarop alles is gebaseerd, is het werken in gemeenschap met Maria, onze Koningin, en in afhankelijkheid van haar. De Acies is de plechtige bevestiging van deze eenheid en afhankelijkheid, de vernieuwing van de belofte van trouw, zowel door ieder afzonderlijk, als door alle leden gemeenschappelijk’

Iedereen, leden en niet-leden, zijn van harte welkom op

deze dag.

Voor meer informatie, kijk op de website van het Legioen van Maria: www.LegioenvanMaria.nl Hier kunt u de folder downloaden voor 11 september.

Internationale gebedsdag 22 mei

2021, ter ere van de Moeder van

Alle Volkeren

Op 22 mei 2021 was er wederom een internationale gebedsdag ter ere van de Moeder van Alle Volkeren. De gebedsdag vond plaats in de Kapel van de Vrouwe van Alle Volkeren aan de Diepenbrockstraat 3 en was via een livestream in meerdere talen te volgen. Wilt u gebedsdag nog eens bekijken en beleven, dan kan dit via onderstaande website. Op deze website staan diverse video’s en foto’s van de gebedsdag. www.theladyofallnations.info/nl/gebetstag-2021-2/
“Ik ben geheel de uwe, mijn Koningin, mijn Moeder, en alles wat ik heb behoort u toe.”
Aanbidding Amsterdam de Eucharistie een teken van Eenheid
Hij is hier, voor jou “Komt allen tot Mij, die vermoeit en belast zijn, en Ik zal je verkwikken”