Oktober 2023
55V

Locaties

in alfabetische volgorde

Onderstaand treft u in alfabetische volgorde een overzicht aan met locaties in Amsterdam en omgeving waar er Eucharistische Aanbidding is en waar ook Heilige Missen worden opgedragen. De lijst is niet compleet, maar reikt hopelijk voldoende mogelijkheden aan om een bezoek te brengen aan onze Lieve Heer in het Allerheiligste Sacrament.

R.-K. St.-Agneskerk

Amstelveenseweg 163, 1075 XA

Amsterdam

Gezongen Hoogmis op zondag om 11.00 uur Gelezen H. Mis op maandag t/ m zaterdag om 11.00 uur Biechtgelegenheid voorafgaand aan de H. Mis Elke dinsdag is er om 12.00 uur - na de H. Mis - uitstelling van het Allerheiligste Sacrament Elke eerste vrijdag van de maand is er om 10.30 uur - voorafgaand aan de H. Mis - lof met uitstelling van het Allerheiligste Sacrament De H. Mis is volgens de Tridentijnse ritus

R.-K. Parochie Amsterdam Nieuw-West,

‘De Vier Evangelisten,’ H. Pauluskerk

Zondag Hoogmis om 10.00 uur in het Nederlands Zondag Hoogmis om 12.00 uur in het Pools Zondag Hoogmis om 16.00 uur in het Engels, Couple of Christ Vrijdag H. Mis om 19.00 uur in het Pools Zaterdag H. Mis om 19.00 uur in het Nederlands Eucharistische Aanbidding: elke zaterdag van 20.00 tot zondagochtend 09.00 uur, en vervolgens op zondag van 24.00 tot maandagochtend 09.00 uur. De Aanbidding is met stil en gezamenlijk gebed. Bij voorkeur komst aankondigen bij Poolse gemeenschap.

R.-K. Begijnhofkapel

Begijnhof 30, 1012 WT Amsterdam

Op zondag is de H. Mis om 10.00 uur. Ook is er een Franstalige H. Mis om 11.00 uur. Van maandag t/ m zaterdag is de H. Mis om 09.00 en 17.00 uur Op zondag en zaterdag is er van 17.00-18.00 uur Stille Aanbidding Van maandag t/ m woensdag is er van 16.00-17.00 uur en van 17.30-18.30 uur Stille Aanbidding Op woensdagavond wordt er in besloten kring gebeden voor priesterroepingen voor de congregatie van het Sacrament Op donderdag en vrijdag is er vrijwel de gehele dag Stille Aanbidding, van 09.30-17.00 uur en van 17.30 -18.30 uur De gehele week wordt op gezette tijden het Getijdengebed gebeden. Zie voor meer informatie de website: Getijdengebed Jaarlijks vindt er in het Begijnhof op het hoogfeest Corpus Christi - de tweede donderdag na Pinksteren - een Sacramentsprocessie plaats R.-C. Parish of the Blessed Trinity - Zaaiersweg 182, 1097 ST Amsterdam Op zondag zijn er twee Hoogmissen, om 10.30 uur en om 12.00 uur Doordeweeks is de H. Mis op dinsdag, woensdag en donderdag om 12.30 uur Op zaterdag is er van 15.00-16.00 uur Eucharistische Aanbidding, met gelegenheid voor het Sacrament van Verzoening

R.-K. Parochie Emmaüs ('De Boomkerk')

Adm. De Ruijterweg 408, 1055 ND

Amsterdam

Op zondag is in de Boomkerk de H. Mis om 09.30 uur Van maandag t/ m vrijdag is in de kapel van de Boomkerk de H. Mis om 09.00 uur. Op woensdag is in de kapel van de Boomkerk, aansluitend op de H. Mis van 09.00 uur, uitstelling van het Allerheiligste Sacrament. Op de dinsdag is er om 15.00 uur Rozenkrans- en Antoniusgebed

R.-K. Klooster Missionaries of Charity

(Zrs. van de Heilige Moeder Teresa)

Egelantiersstraat 147, 1015 RA

Amsterdam

Op zondag is er om 15.00 uur een H. Mis en daarna Eucharistische Aanbidding met lofprijs Doordeweeks is er in de ochtend in de huiskapel een H. Mis Op donderdagen ontvangen de zusters geen bezoek Dagelijks is er van 18.00-19.00 uur Eucharistische Aanbidding met gebed en lofprijs Op maandag en dinsdag is er ook in besloten kring Eucharistische Aaanbidding

R.-K. Basiliek van St.-Nicolaas

Prins Hendrikkade 73, 1012 AD

Amsterdam

Op zondag 10.30 uur Hoogmis (Nederlandstalig). Abdijliturgie, vaak met meerstemmige koorzang Om zondag 13.00 uur Hoogmis (Spaanstalig) Op zondag 17.00 uur Gregoriaanse Vespers Van maandag t/ m zaterdag 12.30 uur H. Mis. Op dinsdag is deze H. Mis Engelstalig, op vrijdag Spaanstalig Op woensdag is er aansluitend aan de H. Mis uitstelling van het H. Sacrament en rozenkransgebed tot 14:00 uur Op zaterdag 17:00 uur: Choral Evensong Dagelijks na de Mis is de priester beschikbaar; u kunt hiervoor de assistent aanspreken. Ook is er biechtgelegenheid op zondag van 10:00-10:20 uur. Maakt u liever een afspraak, dan kunt u contact opnemen met pastoor Eric Fennis (zie gegevens op de website van de St. Nicolaas basiliek) De Waakvlamgroep bestaat uit mensen die op donderdagavond in de Nicolaasbasiliek het avondgebed bidden en met elkaar de eucharistie vieren. Iedereen kan zich daarbij aansluiten. Vanaf 17:40 uur is er in de kerk gelegenheid voor stil gebed. Daarvoor kunt u al vanaf 17:15 uur aanbellen bij de pastorie (Prins Hendrikkade 73, onderste bel). Om 17:55 uur gaan de kerkdeuren open. De viering begint om 18:00 uur met het avondgebed. Na de psalmen gaat de viering over in de eucharistie. Die wordt rond 19:00 uur afgesloten met de lofzang uit het avondgebed en gebeden. U bent van harte welkom. (Niet in juli en augustus, niet in de Kersttijd.)

R.-K. St.-Odulphuskerk

Dorpsstraat 570, 1566 BZ Assendelft (!)

Op zondag is de H. Mis om 10.00 uur Plechtig lof is er elke eerste zondag van de maand om 17.00 uur, gedurende ongeveer 45 minuten De maandag is er om 19.00 uur een H. Mis volgens de Tridentijnse ritus. De H. Mis op dinsdag t/m vrijdag is om 19.00 uur. De Dagkapel is dagelijks open van 09.00-17.00 uur

KAPEL van de R.K. Onze Lieve

Vrouwekerk, Keizersgracht 218, 1016 DZ

Amsterdam

Doordeweeks - van maandag t /m vrijdag - is er een H. Mis om 12.15 en 19.30 uur. Een half uur vóór de H. Mis van 12:15 uur wordt in de kapel de Rozenkrans gebeden. Wekelijks is er op donderdag een parochiaal Aanbiddingsuur van 11.00-12.00 uur Ook elke eerste vrijdag van de maand is er na de H. Mis van 19.30 uur parochiale Aanbidding van 20.00-20.45 uur, met lofprijs en gebed Elke donderdag is er Eucharistische Aanbiding van 11.00 uur tot zaterdagochtend 07.00 uur, ook tijdelijks de nachtelijke uren. De Eucharistische Aanbidding wordt telkens onderbroken voor de H. Mis

R.-K. Onze Lieve Vrouwekerk (GROTE

KERK) Keizersgracht 218, 1016 DZ

Amsterdam

Op zondag is de H. Mis om 11.15 uur. De H. Mis van de Surinaamse gemeenschap is om 13.00 uur. De internationale H. Mis in het Engels is om 18.00 uur Op zaterdag is de H. Mis om 19.00 uur. Eén keer per maand is deze volgens de Tridentijnse ritus Jaarlijks wordt er op de zondag van Corpus Christi - de derde zondag na Pinksteren - vanuit de OLV-kerk een Sacramentsprocessie over de grachten georganiseerd

R.-K. Parochie Onze Lieve Vrouw

Koningin van de Vrede ('Vredeskerk')

Pijnackerstraat 9, 1072 JS Amsterdam

Op zondag is de Hoogmis om 10.30 uur. Van maandag t/ m zaterdag is de H. Mis om 12.30 uur Op donderdag is er na de H. Mis van 12.30 uur uitstelling van het Allerheiligste Sacrament

R.-K. Centrum O.Z. Achterburgwal

O.Z. Achterburgwal 100, 1012 DS

Amsterdam

Op woensdag van 15.00-16.00 uur is er Eucharistische Aanbidding, uitgezonderd de derde woensdag van de maand Geleid door de Zrs. van Moeder Teresa R.-K. HH. Petrus en Pauluskerk (‘De Pagegaai’) Kalverstraat 58, 1012 PG Amsterdam Op zondag zijn er twee Hoogmissen. Om 10.30 uur is de Latijns/ Nederlandse gezongen Hoogmis en om 12.15 uur is de Latijns/ Engels gezongen Hoogmis Van maandag t/ m zaterdag is de H. Mis om 10.30 uur Op zaterdag na de H. Mis van 10.30 uur is er een half uur Eucharistische Aanbidding

R.-K. Parochie van de HH. Twaalf

Apostelen, H. Apostelkerk, Van

Riemsdijklaan 120, 1945 XR Beverwijk

De Hoogmis op zondag is om 10.00 uur Doordeweeks is er op maandag en dinsdag een H. Mis om 09.00, op woensdag t/ m zaterdag om 19.00 uur. De H. Mis op zaterdag is met volkszang Op ieder donderdag wordt ’s morgens om 08.00 uur het Allerheiligste uitgesteld. Daarna wordt het lied ‘Adorote Devote’ gezongen. Ieder uur komen tenminste 2 mensen naar de kerk ter aanbidding. ’s Avonds om 19.00 uur wordt de Aanbidding afgesloten met een H. Mis en een kort lof. De Apostelkerk organiseert al meer dan 30 jaar bedevaarten, afhankelijk van de bestemming in juni en oktober

R.-K. Kapel Vrouwe van alle Volkeren

Diepenbrockstraat 3, 1077 VX

Amsterdam

Op zondag zijn er twee H. Mssen, om 09.30 en om 11.15 uur Op dinsdag is er een H. Mis om 07.15 uur. Op woensdag, vrijdag en zaterdag om 12.15 uur en op donderdagavond om 18.30 uur Voorafgaand aan de H. Mis is er een half uur Eucharistische Aanbidding. Op zondagmiddag is er Eucharistische Aanbidding om 15.00 uur met het gezamenlijk bidden van de Rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid Elke zondagavond tot maandagochtend is er Eucharistische Aanbidding van 20.00 uur tot 06.00 uur, met stil en gezamenlijk gebed Lekeninitiatief Nachtaanbidding Elke vrijdag die overgaat in de eerste zaterdag van de maand wordt er in de Kapel van de Vrouwe van Alle Volkeren door leken Eucharistische Nachtaanbidding georganiseerd van 24.00 tot 06.00 uur De Nachtaanbidding wordt afgesloten met een H. Mis Meer informatie over Nachtaanbidding bij mw. C. Huibers, telefoon (020) 6459137 of email: cunera.huibers@hetnet.nl
Aanbidding Amsterdam de Eucharistie een teken van Eenheid
Hij is hier, voor jou “Komt allen tot Mij, die vermoeit en belast zijn, en Ik zal je verkwikken”
Website St. -Agneskerk Website St. -Agneskerk Website R.-K. Begijnhofkapel Website R.-K. Begijnhofkapel Website R.-C. Parish of the Blessed Trinity Website R.-C. Parish of the Blessed Trinity Website Onze-Lieve-Vrouwekerk Website Onze-Lieve-Vrouwekerk Allemanskapel St. Joris Allemanskapel St. Joris Website Onze-Lieve-Vrouwekerk Website Onze-Lieve-Vrouwekerk Website RK Amsterdam West Website RK Amsterdam West Website R.-K. St.-Odulphuskerk Website Basiliek van St. -Nicolaas Website Apostelkerk Beverwijk Website Apostelkerk Beverwijk Website Vredeskerk Website Vredeskerk Website De Vier Evangelisten Website De Vier Evangelisten Website De Poolse Katholieke Missie ‘Amsterdam’ Website De Poolse Katholieke Missie ‘Amsterdam’ Streetview locatie Website Kapel Familie van Maria - met WEBCAM Website Kapel Vrouwe van Alle Volkeren Website De Vrouwe van Alle Volkeren Website Kapel Vrouwe van Alle Volkeren Zie website binnenstadsparochie St.-Nicolaas Zie website binnenstadsparochie St.-Nicolaas
Rooster Aanbidding KLIK hier Rooster Aanbidding KLIK hier