Juli 2023
55V

Een Ketting

van Aanbidding

Meerdere congregaties, leken, kerken, gemeenschappen, hebben de handen in elkaar geslagen om in Amsterdam een ketting van Eucharistische Aanbidding te vormen. Eucharistische Aanbidding 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Onderstaand het rooster van de deelnemende kerken, gemeenschappen, congregaties. Per locatie staat een contactpersoon vermeld waar u informatie kunt inwinnen. Er zijn nog steeds Aanbidders nodig die deze ketting van Aanbidding komen versterken. Hetzij vast, regelmatig of zo nu en dan? Wees welkom! U kunt zich aansluiten bij één van de bestaande aanbiddingslocaties, of zelf een nieuw initiatief aandragen. Ook uw gebed is van harte welkom! De 24/7 zijn nog niet helemaal rond. En het is zeker nog nodig dat er zich Aanbidders aansluiten ter meerdere glorie God’s. U aan-/bidt toch mee !
Aanbidding Amsterdam de Eucharistie een teken van Eenheid
Hij is hier, voor jou “Komt allen tot Mij, die vermoeit en belast zijn, en Ik zal je verkwikken”
Download het rooster in onwikkeling HIER Download het rooster in onwikkeling HIER