Oktober 2023
55V
Welkom

Waarom Eucharistische Aanbidding?

”Met elk heilig uur van Aanbidding, breng je de hele wereld

en iedereen in de wereld dichter bij Christus” - Heilige Paus

Johannes Paulus II

ln de Encycliek Ecclesia de Eucharistia zegt de heilige paus Johannes Paulus II: “De aanbidding van de Eucharistie buiten de Mis is van onschatbare waarde voor het leven van de Kerk.” “Al het kwaad van de wereld kan overwonnen worden door de kracht van Altijddurende Eucharistische Aanbidding.” Na de aanslag op zijn leven was één van de eerste dingen die paus Johannes Paulus II ondernam: De instelling van Altijddurende Aanbidding in de Sint Pieterbasiliek in Rome. Volledige eenheid zal bereikt worden wanneer allen delen in de volheid van de heilsmiddelen die door Christus aan zijn Kerk zijn toevertrouwd.

Voor meer informatie: Aanbidding

Amsterdam, Mirakelstad

Sinds 1345, Stille Omgang

Amsterdam is een wereldstad, de hele wereld komt hier. Mensen van over de hele wereld hebben zich hier gevestigd, in deze historische stad aan de Amstel. Wat veel mensen niet weten is dat de stad Amsterdam ook de Mirakelstad genoemd wordt. Mirakelstad, om dat in het jaar 1345 in het hartje van Amsterdam een Eucharistisch Wonder plaatsvond. En tot op de dag van vandaag, doorheen vele eeuwen, wordt dit wonder nog steeds herdacht tijdens de jaarlijks gehouden Stille Omgang. Bij een Mariaverschijning in de 19e eeuw bracht de heilige Maagd Maria - de Eucharistische Vrouwe - het nog eens in herinnering: “Amsterdam heb ik uitgezocht als de plaats van de Vrouwe van Alle Volkeren. Het is ook de plaats van het Sacrament. Begrijp dit alles goed.” - 20 maart 1953 Meer informatie over het Mirakel van Amsterdam treft u aan op onderstaande websites: De Stille-Omgang.nl De Heilige Stede.nl Kapel van de Vrouwe van Alle Volkeren Stg. De Vrouwe van Alle Volkeren

Aanbiddingslocaties

Amsterdam en omgeving

In Amsterdam en omgeving is de laatste jaren weer meer aandacht en waardering gekomen voor Eucharistische Aanbidding. Dit gebeurt onder andere door uitstelling van het Allerheiligste vóór of na de Heilige Mis, uitstelling bij gebeds- en meditatiebijeenkomsten of op in een kerken of kapellen waar er één of meerdere uren - soms zelfs dagdelen - Eucharistische Aanbidding wordt georganiseerd. Op deze website tref je een overzicht aan van locaties waar Eucharistische Aanbidding is en waar ook Heilige Missen worden opgedragen. De lijst is niet compleet, maar hopelijk geeft het je voldoende aanknopingspunten om Onze Lieve Heer in het Allerheiligste Sacrament te bezoeken en Hem te vergezellen. Meer informatie over de Eucharistische Aanbiddings locaties in Amsterdam en omgeving, vind je hier: Locaties Voor een rooster met alle aanbiddingsactiviteiten zie: Rooster

Nieuws

BEZINNINGSDAG op zaterdag 21 oktober 2023 in de Vredeskerk Op zaterdag 23 oktober aanstaande organiseren we opnieuw onze jaarlijkse bezinningsdag voor alle Aanbidders van de Aanbiddingslocaties in Amsterdam en ommestrekken. De locatie is ook dit jaar weer on de Vredeskerk in de Pijp. Voor meer informatie, KLIK HIER. EEN KETTING van Eucharistische Aanbidding Een ketting van Eucharistische Aanbidding door diverse kerken, congregaties, gemeenschappen en leken, in Amsterdam,. Klik hier voor het ROOSTER EUCHARISTISCHE AANBIDDING 3 JAAR ALTIJDDURENDE AANBIDDING in de St. Urbanuskerk in Duivendrecht Om dit te vieren is er op woensdag 19 juli 2023 een Ontmoetingsdag klik HIER SACRAMENTSWEEK 2023 IN AMSTERDAM, donderdag 8 juni t/ m zondag 11 juni 2023 in Amsterdam Voor het weekprogramma en informatie over de Sacramentsprocessies, klik HIER TERUGBLIK GEBEDSDAG Vrouwe van Alle Volkeren in 2023 op het Heiligdom van Onze Lieve Vrouwe ter Nood in Heiloo Klik hier voor video’s TERUGBLIK 2022 TERUGBLIK 2021
Aanbidding Amsterdam de Eucharistie een teken van Eenheid
Hij is hier, voor jou “Komt allen tot Mij, die vermoeit en belast zijn, en Ik zal je verkwikken”