Home Aanbiddingslocaties Initiatiefgroep Aanbidding Berichtgevingen Archief LIVE WEBCAM
Aanbidding Amsterdam - juni 2017
55V
AanbiddingAmsterdam.nl

Aanbiddingslocaties Amsterdam e.o.

Amsterdam is een wereldstad en een wereldse stad. Wat veel mensen minder goed weten is dat

Amsterdam ook de Mirakelstad wordt genomen. Ook zijn er dagelijks op diverse locaties Heilige Missen

en wordt er ook op diverse plekken Eucharistische Aanbidding georganiseerd

Onderstaand treft u in alfabetische volgorde de locaties waarvan bij ons bekend is

dat er Eucharistische Aanbidding is en waar ook Heilige Missen worden opgedragen.

De lijst is onvolledig, maar geeft hopelijk voldoende aanknopingspunten

bij uw persoonlijke mogelijkhedenom de Heer in het Allerheiligste te bezoeken en te vergezellen.

R.-K. O.L. Vrouwekerk  (kapel en kerk)

Keizersgracht 218, 1016 DZ A'dam

Op donderdag van 11.00-12.00 uur, wekelijks, parochiale Aanbidding, in de kapel Elke eerste vrijdag van de maand na de H. Mis van 19.30 uur, parochiale Aanbidding van 20.00-20.45 uur, met lofprijs en gebed, in de kapel Jaarlijks Sacramentsprocessie op de tweede zondag na Pinksteren, vanuit de kerk
Website O.L. Vrouwekerk

R.-K. Basiliek van St.-Nicolaas

Prins Hendrikkade 73, 1012 AD A'dam

Op dinsdag en woensdag is er aansluitend op de H. Mis van 12.30 uur gedurende een kwartier Stille Aanbidding. De H. Mis op de dinsdag is in het Engels Elke tweede vrijdag van de maand van 16.00-17.00 uur is er eveneens Stille Aanbidding De Basiliek van de H. Nicolaas, gelegen schuin tegenover het Centraal Station, is de hoofdkerk van de binnenstadsparochie. Deze parochie telt zes katholieke kerken, allen in het centrum van de stad Min of meer zelfstandig zijn de vier zogeheten rectoraatskerken. Deze worden bestuurd door een religieuze orde, congregatie of gemeenschap, en worden geleid door een rector. De Krijtberg aan het Singel wordt bestuurd door jezuïeten, de Begijnhofkapel op het Begijnhof door sacramentijnen, de Onze Lieve Vrouwekerk aan de Keizersgracht door het Opus Dei, en de Mozes en Aäronkerk aan het Waterlooplein door de gemeenschap Sant'Egidio
Website Basiliek van St. -Nicolaas

Ik vertrouw op U  ...  In You do I trust ...

In de Encycliek “Ecclesia de Eucharistia” zegt Paus Johannes Paulus: “De aanbidding van de Eucharistie buiten de Mis is van onschatbare waarde voor het leven van de Kerk.” Paus Johannes Paulus II heeft ook gezegd dat al het kwaad van de wereld overwonnen kan worden door de grote kracht van de Altijddurende Eucharistische Aanbidding. Na de aanslag op zijn leven was één van de eerste initiatieven die hij nam: de instelling van de Altijddurende Aanbidding in de Sint-Pietersbasiliek in Rome. Over het doorbrengen van één uur in Aanbidding bij het Allerheiligste, zei Paus Johannes Paulus II: "Met elk heilig uur van Aanbidding dat u doet, brengt u de hele wereld en iedereen in de wereld dichter bij Christus.” Moeder Teresa zei over één uur Aanbidding van het Allerheiligste:   "Uw heilig uur verdiept uw vereniging met Christus, brengt grote vreugde tot Zijn Hart en maakt uw ziel voor eeuwig glorieus en mooi in de hemel." "Eeuwige Aanbidding zal de wereld redden en zorgen voor een eeuwige vrede op aarde."
Komt allen tot Mij, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u verkwikken

R.-K. St.-Agneskerk

Amstelveenseweg 163, 1075 XA A'dam

Aansluitend op de H. Mis van 11.00 Elke derde vrijdag van de maand Eucharistische Aanbidding uur is er een half uur tot drie kwartier Aanbidding met Rozenkransgebed en zang De Aanbidding wordt afgesloten met een Plechtige Zegen De H. Miss is volgens de Tridentijnse ritus
Website St. -Agneskerk

R.-C. Parish of the Blessed Trinity

Zaaiersweg 182, 1097 ST A'dam

Voorafgaand aan de H. Mis op dinsdag, woensdag en donderdag van 11.30-12.30 uur H. Mis is om 12.30 uur Op zaterdag van 15.00-16.00 uur, met gelegenheid voor het Sacrament van Verzoening
Website R.-C. Parish of the Blessed Trinity Website R.-K. Begijnhofkapel

R.-K. Centrum O.Z. Achterburgwal

O.Z. Achterburgwal 100, 1012 DS A'dam

Op woensdag van 15.00-16.00 uur, behalve de derde woensdag van de maand Geleidt door de Zusters van de Z. Moeder Teresa
Allemanskapel St. Joris

De kerken en kapellen staan in alfabethische volgorde vermeld

R.-K. St.-Odulphuskerk

Dorpsstraat 570, 1566 BZ Assendelft (!)

Plechtig lof, elke eerste zondag van de maand om 17.00 uur, gedurende ongeveer 45 minuten Aanbidding van het Allerheiligste, op maandag tot 11.00 uur, aansluitend op de H. Mis van 10.00 uur De H. Mis is volgens de Tridentijnse ritus
Website R.-K. St.-Odulphuskerk

R.-K. O.L.Vrouw van Fatimakerk

Jacob Catskade 11, 1052 BR A'dam

Elke laatste woensdagavond van de maand van 19.30-21.00 uur Charismatische gebedsbijeenkomst met uitstelling van het Allerheiligst Sacrament Portugees-sprekende migranten
Website Paróquia Nossa Senhora de Fátima

R.-K. Parochie Koningin van de Vrede

('Vredeskerk')

Pijnackerstraat 9, 1072 JS A'dam

Op vrijdag van 13.00-18.00 uur, Stille Aanbidding Op zondagavond van 19.00-19.45 uur, tijdens het avondgebed
Website Vredeskerk

R.-K. St.-Franciscuskerk  ('De Boom')

Adm. De Ruijterweg 408, 1055 ND A'dam

Op dinsdag om 15.00 uur Rozenhoedje met Maria- en Antoniusverering Eenmaal per maand is daarbij uitstelling van het Allerheiligst Sacrament
Website RK Amsterdam West

R.-K. HH. Petrus en Pauluskerk 

('De Pagegaai')

Kalverstraat 58, 1012 PG A'dam

Elke eerste vrijdag van de maand van 11.00-12.45 uur, aansluitend op de H. Mis van 10.30 uur Op zaterdagen na de H. Mis van 10.30 uur, een half uur Eucharistische Aanbidding
Website binnenstadsparochie St.-Nicolaas Website Katholiek Zaanstreek Zuid

R.-K. Klooster Missionaries of Charity 

(Zrs. van de Z. Moeder Teresa)

Egelantiersstraat 147, 1015 RA A'dam

Dagelijks van 18.00-19.00 uur: Aanbidding met gebed met lofprijs Op zondag om 15.00 uur: H. Mis en Aanbidding met lofprijs
Streetview locatie

R.-K. Kapel Vrouwe van alle Volkeren

Diepenbrockstraat 3, 1077 VX A'dam

Dagelijks Aanbidding om 15.00 uur, met gezamenlijk bidden van  de Rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid Op maandag, woensdag, vrijdag en zaterdag van 11.30-12.15 uur, voor aanvang van de H. Mis. Op donderdag van 17.30-18.25 uur Lekeninitiatief voor Nachtaanbidding: elke vrijdag die overgaat in de eerste zaterdag van de maand Eucharistische Nachtaanbidding van 24.00- 6.00 uur De Nachtaanbidding wordt afgesloten met een H. Mis Meer informatie over Nachtaanbidding bij mw. C. Huibers: telefoon (020) 6459137 of email: cunera.huibers@hetnet.nl
Website Kapel Vrouwe van Alle Volkeren

R.-K. H. Apostelkerk

Van Riemsdijklaan 120, 1945 XR Beverwijk (!)

Parochie van de HH. Twaalf Apostelen De gehele donderdag vanaf  07.00 uur ‘s ochtends is er Eucharistische Aanbidding Aanbiddingslof aansluitend op de H. Mis van 19.00 uur De Apostelkerk organiseert al meer dan 25 jaar bedevaarten, afhankelijk van de bestemming in juni en oktober
Website Apostelkerk Beverwijk Meer  informatie over Aanbidding Amsterdam PDF-overzicht Aanbiddingslocaties

Kapel naast R.-K. O.L. Vrouwekerk

Keizersgracht 218, 1016 DZ A'dam

Lekeninitiatief Initiatiefgroep ‘Aanbidding Amsterdam’ Elke donderdag en vrijdag gedurende 33 uren Eucharistische Aanbidding - ook tijdens de nachtelijke uren - in de kapel naast de Onze Lieve Vrouwekerk Aanvang met uitstelling van het Allerheiligste op donderdag om 11.00 uur. Afsluiting met Plechtige Zegen op vrijdag om 19.15 uur Parochiale H. Missen: 12.15 en 19.30 uur. Uiteraard wordt dan de Aanbidding onderbroken Het eerste uur op donderdag van 11.00-12.00 uur betreft het wekelijkse parochiale Aanbiddingsuur, zie ook beneden
Meer informatie LIVE WEBCAM AANBIDDING Activiteiten & Berichtgevingen Nieuwsbrief Juni 2017 Aanbidding Amsterdam Aanbiddingslocaties Archief
Contact T    06 - 112 12 737 info@aanbiddingamsterdam.nl
Aanbiddingslocaties Aanbiddingslocaties