Oktober 2023
55V

Het begin

Het begin van het Eucharistisch

Initiatief ‘AanbiddingAmsterdam’

In het najaar van 2010 bezocht mevrouw Denise Eichenberger uit Guatamala de stad Amsterdam, om ons hier - in de Mirakelstad - over het apostolaat dat paus Johannes Paulus II hernieuwd onder de aandacht had gebracht: om in elke stad, in elk dorp, een kapel voor Altlijddurende Aanbidding op te richten. De oorsprong van haar persoonlijke apostolaat ligt in Amerika. Daar reageerde een priester in de jaren '80 op deze dringende oproep van Paus Johannes Paulus in een Apostolische brief aan alle katholieke kerkgemeenten wereldwijd: een oproep om in elke kerk wederom Onze Lieve Heer in de Heilige Eucharistie te gaan aanbidden. Daar waar mogelijk een kapel of kerk te bestemmen voor Eucharistische Aanbidding, waar Onze Lieve Heer dagelijks of zelfs 24 uur per dag en 7 dagen in de week wordt aanbeden: Altijddurende Aanbidding.
Aanbidding Amsterdam de Eucharistie een teken van Eenheid
Hij is hier, voor jou “Komt allen tot Mij, die vermoeit en belast zijn, en Ik zal je verkwikken”
Ook Moeder Teresa is één van deze toegewijde mensen die wereldwijd deze apostolische oproep haar hele leven heeft uitgedragen en voorgeleefd. En tot op de dag van vandaag is er bij de zusters van Moeder Teresa dagelijks Eucharistische Aanbidding, hetzij in besloten kring of opengesteld voor bezoekers.

Aanbiddingsvuurtje in Amsterdam

Ook naar Amsterdam en naar diverse andere plekken in Nederland mocht dit hernieuwde Aanbiddingsvuurtje overslaan. En dat was hard nodig. De laatste decennia is in het Bisdom Haarlem-Amsterdam, net zoals op vele andere plekken in Nederland, de Eucharistische Aanbidding steeds meer teruggelopen. Het bezoek van mevrouw Eichenberger in het najaar 2010, heeft er uiteindelijk toe geleid dat in de Rk-kerk 'De Liefde' in februari 2011 werd gestart met Eucharistische Aanbidding, elke donderdag en vrijdag van de week. De kerk ‘De Liefde’ bleek helaas één van de kerken te zijn die het bisdom Haarlem-Amsterdam van de hand heeft moeten doen. Een welkome oplossing werd aangereikt door de toenmalige rector van de Onze Lieve Vrouwekerk, monseigneur Schneider, samen met eerwaarde Rafael Ojeda, die de aanbiddders van ‘De Liefde’ welkom heetten in de Kapel naast de Onze Lieve Vrouwekerk. Hierdoor was het mogelijk om het liefdesvuur van de Eucharistische Aanbidding brandend te houden. Een Eucharistische Aanbiddingskapel in Amsterdam Een Aanbiddingskapel voor Altijddurende Aanbidding, waartoe paus Johannes Paulus II in zijn apostolische schrijven opriep, en waar ook Maria telkens op wijst, heeft onze stad Amsterdam nog niet. Overal waar Maria verschijnt vraagt ze om een kapel of een kerk voor haar Zoon. Vertrouwende op de Heer zal deze Aanbiddingskapel er in de Mirakelstad Amsterdam dan ook zeker komen. Een Aanbiddingskapel voor de Zoon van Maria, waar alle volkeren Hem lof en eer kunnen brengen, in alle tongen en talen, want Amsterdam, bij uitstek, is een stad die uit vele natiies mensen herbergt. Bid u mee voor een Eucharistische Aanbiddingskapel in Amsterdam! Vader, gezegend zij Uw Naam; omdat Uw Beminde Zoon, Jezus Christus, naar de wereld kwam, niet om haar te veroordelen, maar om de wereld te redden, heb Medelijden met ons, zie naar de Heilige Wonden van Uw Zoon, die nu wijdopen zijn en herinner U de prijs die Hij voor ons betaald heeft, om ons allen te verlossen, gedenk Zijn Heilige Wonden, en de Twee Harten die U Zelf in Liefde hebt verenigd en die samen geleden hebben, het Hart van de Onbevlekte Ontvangenis en van Uw Beminde Zoon, O Vader, herinner U nu Zijn Belofte en zend ons de Voorspreker, met volle kracht, de Heilige Geest van Waarheid, om de wereld aan de Waarheid te herinneren en aan de volgzaamheid, nederigheid, gehoorzaamheid en grote Liefde van Uw Zoon, Vader, de tijd is gekomen, waarin het verdeelde rijk om Vrede en Eenheid roept, de tijd is gekomen waarin het gewonde Lichaam van Uw Zoon schreeuwt om Gerechtigheid, die de wereld nog niet heeft gekend; maar door het Onbevlekte Hart van Maria en het Heilig Hart van Jezus, geef ons, Dierbaarste Vader, deze Vrede in onze harten, en vervul de Schriften door het vervullen van het Gebed van Uw Beminde Zoon tot U: dat wij allen één mogen zijn, één in de Goddelijke Heilige Drie-eenheid, opdat wij U aanbidden en prijzen allen, rondom één enkel Tabernakel, amen;