september 2018
 55V
Aanbidding Amsterdam de Eucharistie een teken van Eenheid

Welkom

Waarom Aanbidding?

”Met elk heilig uur van Aanbidding, breng je de

hele wereld en iedereen in de wereld dichter

bij Christus” - H. Paus Johannes Paulus II

ln de Encycliek Ecclesia de Eucharistia zegt de heiligei Paus Johannes Paulus II: “De aanbidding van de Eucharistie buiten de Mis is van onschatbare waarde voor het leven van de Kerk.”  “Al het kwaad van de wereld kan overwonnen worden door de kracht van Altijddurende Aanbidding.” Na de aanslag op zijn leven was één van de eerste dingen die paus Johannes Paulus II ondernam: De instelling van Altijddurende Aanbidding in de Sint Pieterbasiliek in Rome. Volledige eenheid zal bereikt worden wanneer allen delen in de volheid van de heilsmiddelen die door Christus aan zijn Kerk zijn toevertrouwd.

Amsterdam, Mirakelstad

Sinds 1345, Stille Omgang

Amsterdam is een wereldse stad, de hele wereld komt hier. Mensen van over de hele hebben zich hier gevestigd, in deze historische stad aan de Amstel. Wat veel mensen niet weten is dat Amsterdam ook de Mirakelstad genoemd wordt. Mirakelstad om dat in het jaar 1345 in het hartje van Amsterdam een Eucharistisch Wonder plaatsvond. En tot op de dag van vandaag, doorheen vele eeuwen, wordt dit wonder nog steeds herdacht in de jaarlijks gehouden Stille Omgang. Bij een Mariaverschijning in de 19e eeuw bracht de Heilige Maria - de Eucharistische Vrouwe - het nog eens in herinnering: “Amsterdam heb ik uitgezocht als de plaats van de Vrouwe van Alle Volkeren. Het is ook de plaats van het Sacrament. Begrijp dit alles goed.” - 20 maart 1953 www.Stille-Omgang.nl www.de-Vrouwe.info www.VrouweVanAlleVolkeren.nl  

Aanbiddingslocaties

Amsterdam en ommestreken

In Amsterdam en omgeving is er op diverse plaatsen Eucharistische Aanbidding. Dit gebeurd onder andere door uitstelling voor of na de Heilige Mis, bij specifieke gebeds- en meditatiebijeenkomsten, of op plekken waar Stille Aanbidding wordt georganiseerd. Op deze website tref je een overzicht aan van locaties waar Eucharistische Aanbidding is en waar ook Heilige Missen worden opgedragen. De lijst is niet compleet, maar hopelijk geeft het je een voldoende aanknopingspunten om Onze Lieve ergens in het Allerheiligste te bezoeken en Hem te vergezellen. Overzicht Aanbiddingslocaties Downloaden overzicht  PDF Aanbiddingslocaties

Berichtgevingen

in ‘t kort

Enkele foto’s Nationale Bedevaartsdag Brielle zaterdag 7 juli jl. VOOR FOTO’s, KLIK HIER  Bezinningdag Onze Lieve Vrouwekerk Amsterdam Op 13 oktober wordt er in de OLVkerk in Amsterdam een bezinningsdag georganiseerd. Lezing door Kapelaan Nars Beemster: Onze Lieve Vrouw en de Heilig Eucharistie. MEER INFORMATIE, KLIK HIER Twee Eucharistische Bezinningsdagen In het najaar van 2018 wordt een vervolg gegeven aan bezinningsmomenten over de Eucharistische spiritualiteit in de vorm van twee bezinningsdagen. Eerste bezinningdag 15 september a.s. MEER INFORMATIE, KLIK HIER Gebedsdagen van de Vrouwe van Alle Volkeren De Nationale gebedsdag van de Vrouwe van Alle Volkeren werd dit jaar plaats op 1e Pinksterdag georganiseerd in de RAI. VOOR FOTO’S  KLIK HIER De gebedsdag ter ere van de Vrouwe van Alle Volkeren  op Aruba In de Cariben is op zaterdag 8 september 2018. MEER INFORMATIE, KLIK HIER De Internationale gebedsdag van de Vrouwe van Alle Volkeren is op zaterdag 29 september 2018 in Düsseldorf (DLD). MEER INFORMATIE, KLIK HIER Corpus Christi & Sacramentsprocessie Het hoogfeest van Corpus Christi (Sacramentsdag) valt dit jaar op donderdag 31 mei 2018. -  Donderdag 31 mei 2018 - Begijnhof van Amsterdam  Op donderdag 31 mei wordt in de Begijnhofkapel Corpus Christi gevierd. Ook is er een Sacraments-processie over het Begijnhof. MEER INFORMATIE KLIK HIER -  Zondag 3 juni 2018 - Onze Lieve Vrouwekerk Amsterdam Vanuit de Onze Lieve Vrouwekerk is er dit jaar wederom een Sacraments- processie over de grachten van Amsterdam. Voorafgaand is er een Heilige Mis om 11.15 uur. Er wordt afgesloten met  Plechtig Lof. MEER INFORMATIE KLIK HIER
Hij is hier, voor jou “Komt allen tot Mij, die vermoeit en belast zijn, en Ik zal je verkwikken”
Februari 2018
55V
Aanbidding Amsterdam de Eucharistie een teken van Eenheid

Welkom

Waarom Aanbidding?

”Met elk heilig uur van Aanbidding,

breng je de hele wereld en iedereen in

de wereld dichter bij Christus” - H. Paus

Johannes Paulus II

ln de Encycliek Ecclesia de Eucharistia zegt de heiligei Paus Johannes Paulus II: “De aanbidding van de Eucharistie buiten de Mis is van onschatbare waarde voor het leven van de Kerk.”  “Al het kwaad van de wereld kan overwonnen worden door de kracht van Altijddurende Aanbidding.” Na de aanslag op zijn leven was één van de eerste dingen die paus Johannes Paulus II ondernam: De instelling van Altijddurende Aanbidding in de Sint Pieterbasiliek in Rome. Volledige eenheid zal bereikt worden wanneer allen delen in de volheid van de heilsmiddelen die door Christus aan zijn Kerk zijn toevertrouwd.

Amsterdam, Mirakelstad

Sinds 1345, Stille Omgang

Amsterdam is een wereldse stad, de hele wereld komt hier. Mensen van over de hele hebben zich hier gevestigd, in deze historische stad aan de Amstel. Wat veel mensen niet weten is dat Amsterdam ook de Mirakelstad genoemd wordt. Mirakelstad om dat in het jaar 1345 in het hartje van Amsterdam een Eucharistisch Wonder plaatsvond. En tot op de dag van vandaag, doorheen vele eeuwen, wordt dit wonder nog steeds herdacht in de jaarlijks gehouden Stille Omgang. Bij een Mariaverschijning in de 19e eeuw bracht de Heilige Maria - de Eucharistische Vrouwe - het nog eens in herinnering: “Amsterdam heb ik uitgezocht als de plaats van de Vrouwe van Alle Volkeren. Het is ook de plaats van het Sacrament. Begrijp dit alles goed.” - 20 maart 1953 www.Stille-Omgang.nl www.de-Vrouwe.info www.VrouweVanAlleVolkeren.nl  

Aanbiddingslocaties

Amsterdam en ommestreken

In Amsterdam en omgeving is er op diverse plaatsen Eucharistische Aanbidding. Dit gebeurd onder andere door uitstelling voor of na de Heilige Mis, bij specifieke gebeds- en meditatiebijeenkomsten, of op plekken waar Stille Aanbidding wordt georganiseerd. Op deze website tref je een overzicht aan van locaties waar Eucharistische Aanbidding is en waar ook Heilige Missen worden opgedragen. De lijst is niet compleet, maar hopelijk geeft het je een voldoende aanknopingspunten om Onze Lieve ergens in het Allerheiligste te bezoeken en Hem te vergezellen. Overzicht Aanbiddingslocaties Downloaden overzicht  PDF Aanbiddingslocaties

Berichtgevingen

in ‘t kort

Enkele foto’s Nationale Bedevaartsdag Brielle zaterdag 7 juli jl. VOOR FOTO’s, KLIK HIER  Bezinningdag Onze Lieve Vrouwekerk Amsterdam Op 13 oktober wordt er in de OLVkerk in Amsterdam een bezinningsdag georganiseerd. Lezing door Kapelaan Nars Beemster: Onze Lieve Vrouw en de Heilig Eucharistie. MEER INFORMATIE, KLIK HIER Twee Eucharistische Bezinningsdagen In het najaar van 2018 wordt een vervolg gegeven aan bezinningsmomenten over de Eucharistische spiritualiteit in de vorm van twee bezinningsdagen. Eerste bezinningdag 15 september a.s. MEER INFORMATIE, KLIK HIER Gebedsdagen van de Vrouwe van Alle Volkeren De Nationale gebedsdag van de Vrouwe van Alle Volkeren werd dit jaar plaats op 1e Pinksterdag georganiseerd in de RAI. VOOR FOTO’S  KLIK HIER De gebedsdag ter ere van de Vrouwe van Alle Volkeren  op Aruba In de Cariben is op zaterdag 8 september 2018. MEER INFORMATIE, KLIK HIER De Internationale gebedsdag van de Vrouwe van Alle Volkeren is op zaterdag 29 september 2018 in Düsseldorf (DLD). MEER INFORMATIE, KLIK HIER Corpus Christi & Sacramentsprocessie Het hoogfeest van Corpus Christi (Sacramentsdag) valt dit jaar op donderdag 31 mei 2018. -  Donderdag 31 mei 2018 - Begijnhof van Amsterdam  Op donderdag 31 mei wordt in de Begijnhofkapel Corpus Christi gevierd. Ook is er een Sacraments- processie over het Begijnhof. MEER INFORMATIE KLIK HIER -  Zondag 3 juni 2018 - Onze Lieve Vrouwekerk Amsterdam Vanuit de Onze Lieve Vrouwekerk is er dit jaar wederom een Sacraments-processie over de grachten van Amsterdam. Voorafgaand is er een Heilige Mis om 11.15 uur. Er wordt afgesloten met  Plechtig Lof. MEER INFORMATIE KLIK HIER
Hij is hier, voor jou “Komt allen tot Mij, die vermoeit en belast zijn, en Ik zal je verkwikken”
Hij is hier, voor jou “Komt allen tot Mij, die vermoeit en belast zijn, en Ik zal je verkwikken”
Aanbidding Amsterdam de Eucharistie een teken van Eenheid